Pytania i odpowiedzi

1. Kiedy należy podjąć decyzję o sposobie ogrzewania domu?

Decyzję o sposobie ogrzwania domu należy podjąć już na etapie projektowym, co
pozwala zaoszczędzić kłopotów i pieniędzy. Każde ze źródeł ciepła ma inne wymogi, i tak np.
pompa ciepła nie wymaga przyłacza gazu, komina i wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym.
Należy natomiast pomyśleć o doprowadzeniu do budynku prądu trójfazowego i zamówieniu
odpowiedniej mocy przyłączeniowej energii elektrycznej.

2. Jaki typ instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania?

To parametry instalacji wewnętrznej w głównej mierze decydują o sprawności
źródła ciepła, gdyż woda grzewcza w instalacji centralnego ogrzewania stanowi chłodziwo dla
komory spalania w kotle gazowym, czy skraplaczu w pompie ciepła. Niska temperatura w instalacji
ogrzewania pozwala lepiej schłodzić źródło ciepła (uzyskać więcej ciepła) i zwiększyć sprawność
źródła ciepła. Dlatego należy stosować jak najwięcej ogrzewania nisko i średniotemperaturowego
(temperatura zasilania do 55C), np. ogrzewanie podłogowe, ścienne, grzejnikowe niskotemperaturowe.