Pompy ciepła

Najważniejszym parametrem wpływającym na efektywność pomp ciepła jest temperatura górnego źródła ciepła, czyli temperatura instalacji wewnętrznej w budynku. Powinna być ona możliwie najniższa, dlatego do pomp ciepła wskazane jest ogrzewanie poprzez duże powierzchnie grzejne, czyli ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejnikowe niskotemperaturowe (grzejniki o dużej powierzchni wymiany ciepła), gdzie temperatury zasilania instalacji są niskie (do 55C).

Drugim parametrem wpływającym na efektywność pompy ciepła jest temperatura źródła dolnego, czyli środowiska z którego pobieramy ciepło. W tym przypadku dobór typu pompy ciepła uzależniony jest od strefy klimatycznej i średnich temperatur pracy pompy ciepła dla danej strefy klimatycznej. Wyróżnić można trzy najpopularniejsze dolne źródła ciepła dla pomp ciepła:

 

POWIETRZE

Stanowi najtańsze inwestycyjnie źródło ciepła dla pomp ciepła. Nie wymaga robót ziemnych.

 
GRUNT

- wymiennik poziomy

Wymaga działki o powierzchni ok. 2,5-krotności powierzchni mieszkalnej budynku.

- kosze energetyczne

Spiralne zwoje rur układamy w odwiertach. System taki zmniejsza niezbędną powierzchnię działki
do wykonania wymiennika gruntowego.

STUDNIE i WYMIENNIKI PIONOWE

Pobieramy wody gruntowe ze studni czerpalnej i schładzamy ją (odbieramy ciepło). Schłodzoną
wodę zrzucamy do drugiej studni tzw. zrzutowej.

Drugim sposobem jest wykonanie wymiennika pionowego (rura PE w której krąży glikol zimniejszy
od grutnu, pobierając od niego ciepło).

Do instalacji i eksploatacji pompy ciepła nie potrzeba:

  • komina
  • wkładu kominowego
  • szybu wentylacyjnego do pomieszczenia gospodarczego
  • zbiornika gazu płynnego
  • zbiorników oleju opałowego
  • przyłącza gazu