Kondensacyjne kotły gazowe

Różnica pomiędzy tradycyjnym kotłem gazowym, a kondensacyjnym wynika z wykorzystania energii pary wodnej zawartej w spalinach. W tradycyjnych kotłach energia pary wodnej zawartej w spalinach jest niewykorzystywana i „ucieka” wraz ze spalinami w komin. W kondensacyjnch kotłach gazowych następuje kondensacyja pary wodnej i tak maksymalnie schłodzone spaliny są wypuszczane do atmosfery (temperatura spalin ok. 45C). Maksymalną kondensację pary wodnej zawartej w spalinach uzyskujemy dzięki instalacji centralnego ogrzewania niskotemperaturowej (woda w instalacji c.o. stanowi chłodziwo dla spalin kotła, im niższa temperatura wody, tym lepsze schłodzenie spalin). Zaleca się stosowanie do kondensacyjnych kotłów gazowych instalacji ogrzewania podłogowego, ściennego, grzejnikowego niskotemperaturowego.