Kolektory słoneczne

Unikalna metoda łączenia absorbera. Płaski cieczowy kolektor posiada absorber, w którym zastosowano nowoczesną technologię spawania ultradzwiękiem rurek absorbera z blachą absorpcyjną. Metoda ta zapewnia najlepsze połączenia blachy z rurką na całej długości. Dodatkową zaletą jest fakt, iż standartowo używany łącznik blachy z rurą miedzianą, czyli lut miękki, w tego typu połączeniu nie występuje. Przewodność miedzi z której wykonana jest harfa i płyta absorbera wynosi 401W/m2K, a lutu miękkiego tylko 60W/m2K, co znacznie poprawia przekazywanie ciepła do instalacji.