Dofinansowanie inwestycji

Pomagamy w uzyskaniu preferencyjnych, nisko oprocentowanych kredytów na inwestycje
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Banku Ochrony Środowiska.