O firmie – historia powstania

Firma VEGATERM została stworzona w oparciu o pasję Artura Durzyńskiego, którą zapoczątkowały studia magisterskie na Politechnice Szczecińskiej (kierunek: “Energetyka”, specjalizacja “Systemy i urządzenia energetyczne”) popartą wieloletnim doświadczem. Wiedza teoretyczna jak i praktyczna znalazły zastosowanie nie tylko w licznych inwestycjach, ale i w pracy naukowej dotyczącej pomp ciepła w ramach przewodu doktorskiego.

Firma VEGATERM jest specjalistą od odnawialnych źródeł energii. Najniższe koszty eksploatacyjne, stabilność kosztów energii, bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska, odpowiedzialność za przyszłość i maksymalny komfort to powody, które przemawiają za odnawialnymi źródłami energii.

Gwałtowny wzrost cen paliw konwecjonalnych (ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa pochodne ropy naftowej np. gaz płynny) spowodowany kończącymi się ograniczonymi zasobami ropy naftowej, powodują, że musimy przestawić się na tzw. odnawialne źródła energii.